Stadion Calarasi

Regulamentul pentru Cupa raionului Calarasi la fotbal, editia 2016

 

 

REGULAMENTUL

de organizare şi desfăşurare a competiţiilor pentru

Cupa raionului Călăraşi la fotbal, ediţia 2016

 

1.1 Cupa raionului Călăraşi la fotbal, ediţia 2016 are ca scop să cuprindă într-o competiţie sportivă de masă toate echipele de fotbal afiliate la Asociația Raională de fotbal Călărași, care recunosc și se obligă să respecte statutul AO ARFC.

1.2. La competiţie participă echipele care au prezentat oferta de participare la Comitetul de competiții și arbitri  al ARFC și au achitat taxa de participare,   transferînd  700 lei pe contul AO ARFC, Codul fiscal: 1010620001636 , num. MD19VI000002224628155MDL  a filialei nr. 28 Călăraşi, BC Victoriabank SA, VICBMD2X492.

a)Vîrsta minimă a jucătorilor 16 ani.

 1. b) La competiție se admit sportivi originari din raionul Călăraşi sau persoane cu viza de reşedinţă în o localitatea din raionul Călăraşi cu termenul nu mai puțin de 2 ani, cetățăni ai RM.Nu se permite participarea jucătorilor în afara celor menționați mai sus.
 2. c) Jucătorii care participa în cadrul competițiilor organizate de AO ARFC sunt, doar «AMATORI», nicidecum «NON-AMATORI»(profesioniști).

«NON-AMATOR» este jucătorul care are un contract scris de muncă – în prezent(la data legitimării), cu un anumit club de fotbal și care esteplătit. Excepție fac jucătorii «NON-AMATORI»(profesioniști), cu confirmarea  (în scris)  învoirii de la clubul cu care are încheiat un contract .

Participarea la competiţii a jucătorilor ce sunt implicaţi în Campionatul sau Cupa Republicii Moldova la fotbal în componența echipei Codru junior se admite numai cu acordul clubului (în scris).

 1. d) Condiţii de înscriere şi validare:

La Comitetul de competiții și arbitri  al ARFC (programul se anexează),  reprezentanţii echipelor prezintă următoarele documente:

.Tabelul nominal a echipei cu viza medicului, aprobată de către primărie sau conducător.

.Fişa participantului (individuală).

.Xerocopia buletinului de identitate sau a altui document oficial pentru fiecare participant.

. Pentru întocmirea fişei participantului este necesar de a prezenta la Comitetul de competiții și arbitri  al ARFC xerocopia buletinului de identitate şi 2 fotografii 3 x 4 color.

. În cazul depistării falsificării actelor, echipa să elimină din competiţie.

  . Pe parcursul desfăşurării competiţiei legitimarea, adăugătoare a fotbaliştilor nu se admite.

 1. e) Componenţa echipei: 30 jucători. Echipele au dreptul să înscrie în Raportul de joc 18 jucători, din rândul cărora pot efectua cele 4 (patru) schimbări de jucători.

1.3. Până la faza 1/8, se va juca o etapă preliminară.Programarea jocurilor se va face prin împerecherea echipelor pe criterii geografice, evitându-se pe cât este posibil distanţele mari. Echipa situată pe un loc superior în clasamentul final al anului competiţional precedent, se va deplasa în localitatea echipei clasată pe un loc inferior în acelaşi campionat.Dacă în anului competiţional precedent nici una din echipe nu a participat atunci gazdela se stabilesc prin trajerea la sorți.

1.4. Începând cu faza 1/8 tragerea la sorţi se efectuează astfel :

 1. a) Se vor desemna 8 echipe capi de serie,conform clasamentului final al anului competiţional precedent, adversarii la aceste 8 echipe se vor stabili prin tragerea la sorți.
 2. b) Dacă numărul echipelor participante din start în competiție este mai mic de 16 atunci se vor desemna 8 echipe capi de serie,conform clasamentului final al anului competiţional precedent iar adversarii acestor 8 echipe vor fi stabiliți de la coadă la cap prin tragerea la sorți.
 3. c) După împerecherea echipelor se va desemna prin tragerea la sorţi echipa gazda.
 4. d) Astfel se va scița plasa competiției.

1.5. Jocurile programate din Cupa raionului Călăraşi la fotbal ediţia 2016 pînă la faza 1/8, se vor disputa prin sistem eliminatoriu (un singur joc).

 1. a) În situaţia în care după consumarea celor 90 minute rezultatul este egal, se va juca un timp suplimentar de 2 (două) reprize câte 15 minute.
 2. b) Dacă la sfârşitul timpului suplimentar (2 reprize câte 15 minute), una dintre echipe a înscris mai multe goluri decât cealaltă, acea echipă va fi declarată câştigătoarea meciului.
 3. c) Dacă la sfârşitul timpului suplimentar se menţine scorul de egalitate, echipa câștigătoare va fi desemnată în urma executării loviturilor din punctual de pedeapsă (11 metri).

1.6.Jocurile programate din Cupa raionului Călăraşi la fotbal ediţia 2016 începând cu faza 1/8  se vor disputa prin sistem eliminatoriu (2 jocuri ,tur-retur).

 1. a) Dacă 2 echipe după disputarea ambelor meciuri au acelaşi raport dintre golurile marcate şi primite, atunci echipa care înscrie mai multe goluri în deplasare se califică pentru următoarea rundă.
 2. b) Dacă această procedură nu produce nici un rezultat, adică dacă ambele echipe au înscris acelaşi număr de goluri acasă şi în deplasare, atunci la sfîrşitul manşei a doua se va juca timp suplimentar de 2 reprize a câte 15 minute.
 3. c) Dacă în timpul suplimentar ambele echipe înscriu acelaşi număr de goluri, atunci se acordă lovituri de departajare (de la 11m.), ce va determina care selecţionată se califică pentru următoarea etapă.

1.7. Jocul final este decis printr-un singur meci. În situaţia în care după consumarea celor 90 minute rezultatul este egal, se va juca un timp suplimentar de 2 (două) reprize câte 15 minute. Dacă la sfârşitul timpului suplimentar (2 reprize câte 15 minute), una dintre echipe a înscris mai multe goluri decât cealaltă, acea echipă va fi declarată câştigătoarea meciului. Dacă la sfârşitul timpului suplimentar se menţine scorul de egalitate, câştigătorul va fi decis în urma executării loviturilor din punctul de pedeapsă (11 metri).

1.8. Meciul final al Cupei raionului Călăraşi la fotbal ediţia 2016 se va disputa pe data de_______________, și va fi organizat de Asociația Raională de fotbal Călărași.Finala va avea loc pe stadionul din or.Călărași.

1.9. Echipele sunt obligate să se prezinte la ceremonia de premiere. În caz de neprezentare echipa va fi sancţionată cu amenda în mărime de 1000 (una mie) lei.

1.10. Dacă una din echipe nu se prezintă la meciul programat, echipei în cauză i se va acorda înfrângere tehnică (0:3).

 1. a) Echipele care nu se prezintă sau care nu prezintă carnetele de legitimare ale jucătorilor (cu excepţia cazurilor de forţă majoră), sau cele care tratează cu superficialitate şi neseriozitate această competiţie vor fi sancţionate cu înfrângere tehnică (0:3).

1.11. Cluburile organizatoare(gazdele) sunt responsabile pentru buna desfăşurare a jocului, indiferent dacă sunt sau nu proprietari a terenului pe care se dispută jocurile. Reprezentantul echipei este responsabil de securitatea participanţilor.

 1. a) De starea terenului, prezenţa la meci a medicului şi responsabililor pentru ordinea publică duc răspundere gazdele.
 2. b) Gazdele trebuie să prezinte 2 complete de echipament şi 3 mingi.
 3. c) În cazul încălcării disciplinei sportive de către membrii echipei, antrenor sau persoane, ce însoţesc echipa, incidentul va fi discutat la şedinţa Comitetul de competiții și arbitri .

1.12. În caz dacă echipele folosesc în meciurile programate din Cupa raionului Călăraşi la fotbal,  ediţia  2016  jucători în afara celor înscrişi în raportul de joc, nelegitimați, suspendaţ, atunci echipelor în cauză li se va acorda înfrângerea tehnică (0:3) şi vor fi amendate după cum urmează:

În meciurile din  faza 1/8,1/4- 500 (cinci sute ) lei

În meciurile din faza 1/2  – 1000 (una mie ) lei

În meciul final  3000(trei mii ) lei

 1. a) Echipei, care părăseşte terenul de joc fără învoirea arbitrilor, îi se va înscrie pierdere tehnică (0:3).
 2. b) Conducătorii şi antrenorii echipelor, care încalcă ordinea publică, pot fi avertizaţi sau eliminaţi din teren, la decizia arbitrului.

1.13.Cartonașe:

 1. a) După fiecare cartonaş roșu primit ( 2 galbene intrun meci) jucătorul va scăpa un meci (jocul următor) iar echipa va fi sancționată cu 100(una sută lei).
 2. b) După fiecare cartonaş roșu primit (direct) jucătorul va scăpa 2 (două) meciuri  următoare iar echipa va fi sancționată cu minim 200 (două sute lei).
 3. c) În cazul unei încălcări grave ( comportament nesportiv,încalcarea disciplinei,lovirea adversarului intenționat) care a dus la primirea cartonașului roșu atît de jucători cît și de tehnicieni sau reprezentanți, incidentul va fi discutat la şedinţa Comitetul de competiții și arbitri .
 4. d) Echipa sancționată nu va putea folosi jucătorul amendat pînă ce nu va achita amenda respectivă.

1.14.Norme financiare :

 1. a) Cheltuielile legate de masă, drum (dus/întors), diurnă echipele le suportă din cont propriu.
 2. b) Serviciile de arbitraj, inspectare, remunerarea lucrătorilor medicali, premierea echipelor – finaliste se achită de către  AO „Asociaţia Raională de Fotbal Călăraşi după cum urmează:
   
ARBITRU PRINCIPAL                    100 LEI
ASISTENȚI                   2×60 LEI
INSPECTOR                    100 LEI
LUCRATOR MEDICAL                     60  LEI

 

1.15. Arbitrajul:

 1. a) La meciurile din fazele 1/16,1/8,1/4,1/2 -inspectorul, arbitrul la centru va fi delegat de către Comitetul de competiții și arbitri, arbitri la linie – cîte unul din partea echipelor – participante.
 2. b) La meciul final vor fi delegați inspectorul, arbitrul la centru, arbitrii la linie, de către Comitetul de competiții și arbitri .
 3. c) La fiecare meci inspectorul delegat, se va ocupa de verificarea condițiilor  petrecerii meciului (starea terenului, completarea tabelului nominal ,  prezența medicului și polițistului, verificarea jucătorilor , alte situații neprevăzute). Dacă la meci din motive  de forţă majoră nu se prezintă inspectorul meciului atunci de (starea terenului, completarea tabelului nominal , prezența medicului și polițistului, verificarea jucătorilor , alte situații neprevăzute) se va ocupa arbitrul de centru.
 4. d) Dacă arbitrul numit de Comitetul de competiții și arbitri nu se prezintă cu 15 minute înainte de ora începerii meciului, conducătorul echipei – gazdă asigură arbitrajul de către persoane competente.
 5. e) Dacă la meci nu se prezintă nici inspectorul, nici arbitrul la centru delegați de Comitetul de competiții și arbitri ,  atunci responsabilă de organizarea meciului și prezentarea raportului meciului  la  Comitetul de competiții și arbitri  este echipa gazdă.Termenul limită de prezentare a raportului este 48 ore.

1.16. În conformitate cu Regulamentul Disciplinar UEFA, art. 44 o contestaţie este direcţionată împotriva valabilităţii rezultatului unui meci. Ea se bazează pe dreptul de joc al unui jucător, o încălcare decisivă a regulamentului din partea arbitrului sau orice alt incident major care a influenţat rezultatul meciului. Protestele referitoare la starea terenului de joc trebuie transmise inspectorului sau arbitrului principal (în lipsa inspectorului)  în scris de oficialul clubului înainte de începutul meciului. Dacă starea terenul de joc devine dubioasă (sub semnul întrebării) în timpul meciului, căpitanul echipei trebuie să informeze arbitrul şi de asemenea căpitanul echipei adverse oral fără întârziere.

 1. a) Protestele nu pot fi depuse împotriva deciziilor de facto luate de arbitru.
 2. b) Un protest împotriva unei avertizări (cartonaş galben) sau eliminări de pe terenul de joc după 2 avertizări ( 2 cartonaşe galbene), sau cartonașului roșu (direct) este admisibil numai dacă arbitrul a greşit identitatea jucătorului (prezentarea secvenţelor video sau foto).
 3. c) Contestaţia trebuie să conţină pe scurt motivele şi cauzele care au determinat echipa să înainteze contestaţia în termen de 48 de ore de la disputarea jocului cu condiția că intenția de a contesta trebue să fie inclusă în raportul meciului de către reprezentantul echipei respective.
 4. d) Contestaţia se discută la Comitetul de competiții și arbitri după ce echipa care înaintează contestaţia transferă suma de 500 (cinci sute) lei pe contul AO ARFC. Din ziua depunerii contestaţiei Comitetul de competiții și arbitri este obligat în termen de 72 ore să examineze cazul.
 5. e) Contestaţia nu se discută la Comitetul de competiții și arbitri până nu se transferă suma necesară.

Taxa de contestaţie depusă, va fi restituită numai în cazul în care clubul (echipa) va avea cîştig de cauză.

 1. f) Decizia primită de Comitetul de competiții și arbitri se poate contesta la Consiliul administrativ al ARFC în termen de 48 ore. Din ziua depunerii contestaţiei Consiliul administrativ al ARFC este obligat în termen de 72 ore să examineze cazul.Dacă clubul (echipa) are cîștig de cauză în urma deciziei Consiliul administrativ al ARFC atunci clubului(echipei) îi va fi restituită taxa de contestație depusă la  Comitetul de competiții și arbitri.
 2. g) Decizia Consiliul administrativ al ARFC este definitivă și irevocabilă.

 

1.17. Echipa învingătoare primeşte titlul de deţinătoare a Cupei raionului Călăraşi la , la fotbal ediţia 2016. Echipei  se înmînă Cupa , diploma sportivă de gradul respectiv,  jucătorii şi antrenorii primesc medalii.

Echipa finalistă primeşte diploma sportivă de gradul respectiv, jucătorii şi antrenorii primesc medalii  .

1.18. Alte situaţii apărute în afara celor expuse în prezentul Regulament vor fi soluţionate în conformitate cu Regulamentele aprobate de către ARFC, FMF, UEFA şi FIFA.